JAK SE OBJEDNAT A CO VZÍT S SEBOU
Monday, August 15, 2022

Objednání je nutné vždy  písemnou formou, například mailem (terapie@foreverfree.cz), přes SMS (+420 606 048 476), případně přes WhatsApp, a nebo přes FB soukromou zprávou (profil Šárka Seemannová), kde uvedete:

současný stav zvířete – zda má zvíře problém, nebo se jedná o preventivní ošetření, dále jaké jsou vaše časové možnosti – zda si přejete termín ve všední den přes den, v odpoledních a nebo až ve večerních hodinách (od kolika hodin nejdříve).

Vezměte prosím v úvahu, že objednací doba může být i v řádu měsíců a tedy preventivní prohlídky je dobré si objednávat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o akutní případy, je snaha zajistit vám termín co nejdříve, pokud se můžete časově přizpůsobit, případně dostanete kontakty na další terapeuty, kam se můžete obrátit.

Při plánování termínu objednání dodržte prosím odstup od případné vakcinace zvířete alespoň jeden týden a počítejte s několikadenním klidovým režimem po manuální terapii (podrobnější info viz. popisy jednotlivých metod).

Pokud řešíte se zvířetem konkrétní zdravotní problém, uveďte prosím jak problém vznikl, popis aktuálního zdravotního stavu, případně další relevantní podrobnosti, dále jméno ošetřujícího veterináře, přiložte veterinární zprávu, případně RTG snímky, uveďte současnou medikaci atp.

Lze se na mě obracet i telefonicky, ale možnost telefonovat je omezená s ohledem na probíhající terapie, proto prosím hovory využívejte pouze v nutných případech – telefon: +420 606 048 476


CO SI VZÍT NA TERAPII S SEBOU:

-postroj nebo obojek a vodítko
-očkovací průkaz s platnou vakcinací proti vzteklině
-POZOR – zvíře před terapií nekrmte (alespoň 4 hodiny před terapií nepodávat potravu)


CENA TERAPIE

Cena jedné terapie se pohybuje ve výši 800 - 1200 Kč v závislosti na komplexnosti a délce ošetření, kombinaci použitých metod atd.
U hydroterapie navíc v závislosti na velikosti psa a typu srsti.
Laser terapie je účtována samostatnou položkou, cena je 500,- Kč za ošetřenou oblast.
Cena se hradí v hotovosti nebo platební kartou, na místě, po provedení terapie.