ETIKA A ZPŮSOB PRÁCE
Monday, August 15, 2022

Vždy je volena optimální kombinace a časování jednotlivých metod ošetření tak, aby měly co největší efekt na konkrétní stav zvířete.
Dornova metoda, která ošetřuje kostru psa (mimo lebky), kranio-sakrální terapie se zaměřením na lebku psa s provazbou do oblasti páteře, pánevní oblasti a celého organismu zvířete, fasciální techniky, viscerální manipulace a Canine Touch pro uvolnění měkkých tkání a zejména fascie, s doplněním o využití laser terapie a magnetoterapii tam, kde jsou tyto fyzikální metody pro zvíře vhodné.

Po odstranění blokád a příčin problémů může být aplikována hydroterapie, jako ideální možnost šetrného navrácení zvířete zpět do kondice, nasvalení, upravení hmotnosti a celkového vybalancování fyzického, ale i psychického stavu zvířete, dále je možné zlepšovat osvalení a kondici pomocí cílených pohybových cvičení, dogfitness (o všech výše zmíněných metodách lze najít detailní popis zde na webu).

Při ošetření je zvíře vždy na prvním místě, jemu je věnována plná koncentrace, ošetření probíhá v přítomnosti a soustředění, s respektem k osobnímu prostoru zvířete a vždy s konkrétním záměrem – toto jsou hodnoty převzaté od učitelů dornovy metody, kranio-sakrální terapie, fasciálních technik a viscerální manipulace... hodnoty, které jsou v našem centru plně respektovány a dodržovány, neboť významně ovlivňují vnímání a přijímání terapie zvířetem a tedy i celkový výsledek ošetření.

Vždy jsou plně respektovány a zohledněny existující kontraindikace jednotlivých používaných metod a v případě nejistoty je majitel odkázán na veterinárního lékaře předtím, než dojde k ošetření zvířete.
Úzká spolupráce s několika veterinárními lékaři je garancí odborné kvality. Možnost konzultace s veterinárním lékařem, případně referování na veterináře ve sporných případech je samozřejmostí.