JAK SE OBJEDNAT:

Nejlépe písemnou formou, například mailem (terapie@foreverfree.cz), SMS (+420 606 048 476), nebo přes FB soukromou zprávou (profil Šárka Seemannová), kde uvedete:

současný stav zvířete – zda má zvíře problém, nebo se jedná o preventivní ošetření, dále jaké jsou vaše časové možnosti – zda si přejete termín ve všední den přes den, nebo až ve večerních hodinách (od kolika hodin nejdříve) a nebo zda preferujete víkendový termín.
Vezměte prosím v úvahu, že objednací doba může být i v řádu měsíců a tedy preventivní prohlídky je dobré si objednávat s dostatečným předstihem. Pokud se jedná o akutní případy, je snaha zajistit vám termín co nejdříve, pokud se můžete časově přizpůsobit, případně dostanete kontakty na další terapeuty, kam se můžete obrátit.
Při plánování termínu objednání dodržte prosím odstup od případné vakcinace zvířete alespoň jeden týden a počítejte s několikadenním klidovým režimem po manuální terapii (podrobnější info viz. popisy jednotlivých metod).
Pokud řešíte se zvířetem konkrétní zdravotní problém, uveďte prosím jak problém vznikl, popis aktuálního zdravotního stavu, případně další relevantní podrobnosti, dále jméno ošetřujícího veterináře, přiložte veterinární zprávu, případně RTG snímky, uveďte současnou medikaci atp.
Lze se na mě obracet i telefonicky, ale možnost telefonovat je omezená s ohledem na probíhající terapie, proto prosím hovory využívejte pouze v nutných případech – telefon: +420 606 048 476


CO SI VZÍT NA TERAPII S SEBOU:

-postroj nebo obojek a vodítko
-očkovací průkaz s platnou vakcinací proti vzteklině
-POZOR – zvíře před terapií nekrmte (alespoň 4 hodiny před terapií nepodávat potravu)

Dále si přineste, pokud jdete na hydroterapii:
-formulář potvrzený od veterináře – ke stažení zde
-pamlsky nebo oblíbenou hračku (kterou lze namočit)
-obleček na psa, deku nebo ručník – do auta po hydroterapii