KRANIO-SAKRÁLNÍ METODA:

Název této metody je odvozen ze slov Kranium = lebka a Sakrum = křížová kost (v pánevní oblasti kostry). Metoda je tedy postavena na znalosti anatomie lebky a sakrální oblasti a vyžaduje ze strany terapeuta schopnost pracovat dotekem tak, aby uvolnil a optimalizoval pohyb kraniální vlny v těle (zvířete, člověka). Kraniální vlna v těle je velmi jemný rytmus, měřitelná amplituda  kraniální vlny je mezi 40 mikrony a 1,5 mm – dle různých studií). Pro představu, list běžného papíru je 100 mikronů silný.
Kraniální vlna probíhá mezi lebkou a křížovou oblastí neustále, i během klidového režimu, spánku. V mozku se tvoří mozkomíšní tekutina, která obklopuje, chrání, vyživuje a zároveň detoxikuje mozek a míchu. Pulzuje uvnitř membrán, které tvoří obal CNS uvnitř lebky a páteřního kanálu. Vytváří v těle velmi jemný pohyb. Veškeré kosti a klouby v těle jsou ovlivňovány a rozhýbávány touto jemnou pulzací, kraniální vlna je inteligentní formou komunikace v těle.
Kranio-sakrální metoda využívá velmi jemný a cíleně zaměřený tlak prstů. Využívá systému membrán, které procházejí uvnitř v lebce mezi dýchacím, oběhovým a pohybovým centrem centrálního nervového systému. Přestože je primární zaměření této metody na lebku, páteřní kanál a křížovou oblast, přesah této metody je i do dalších částí těla a nejen těch fyzických. Po uvolnění útlaků nervů v oblasti hlavy (lebky), dochází často k uvolnění a nápravě psychických problémů, přepětí, některých druhů nestandardního, přecitlivělého chování atp.

KDO JE MŮJ UČITEL KRANIO-SAKRÁLNÍ METODY:
Maureen Rogers  (https://www.equinecraniosacral.com/bio.html ) původně se jako absolventka The Milne Institute zabývala touto metodou v humánní oblasti, následně se orientovala na koně a v roce 1999 založila Equine CranioSacral Workshops. Je průkopníkem a vedoucím expertem této metody zejména v Americe, primárně u koní, později (před zhruba deseti lety) vypracovala detailní metodiku práce i pro psy (u nichž je dle jejích slov poměrně velké množství rozdílů od koní, které je nezbytné při práci respektovat). V současné době učí kranio-sakrální metodu pro koně a pro psy v Americe a Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu, v JAR, v UK a občas v Evropě (Holandsko).
Maureen učí své žáky pracovat vždy v plném soustředění, s jasným záměrem, vždy se zájmem o zvíře na prvním místě. Její výuka je náročná, ovšem velmi obohacující.

PRO KTERÉ PSY JE OŠETŘENÍ VHODNÉ:
Vhodnost tohoto ošetření doporučím vždy individuálně, většinou poté, kdy dojde ke srovnání kostry pomocí Dornovy metody (případně v kombinaci jednotlivých metod), kdy některé blokády, nebo problémy zvířete i nadále přetrvávají. Případně u těžších případů lze tuto metodu aplikovat krátce po operaci, nebo úrazu (kdy ještě není možné použít např. Dornovu metodu) – je tedy vhodná například pro:
•   Štěňata po těžkém porodu
•   Psy po operacích nebo úrazech
•   Psy s vážným tělesným hendikepem - s částečnou parézou atp.
•   Psy s poruchami chování
•   Psy se zvýšeným tlakem v očích, s poruchami sluchu, čichu
•   Psy s epilepsií
•   Psy s nevyrovnaným pohybem, slabostí zadních končetin, nejistou chůzí atp.
•  Psy z množíren, útulků, nebo jiných nevhodných podmínek, kde s nimi nebylo správně manipulováno a zacházeno (zvedání, opakované porody, malý prostor atd.)
•   Psy aktivně sportující
I tuto metodu je dobré zařadit v péči o psa jako preventivní, dříve než dojde k vnějším projevům problému v chování, nebo pohybu psa.

JAK OŠETŘENÍ KRANIO-SAKRÁLNÍ METODOU PROBÍHÁ:
Psi obecně snáší tuto metodu velmi dobře, jedná se o jemné přikládání rukou a prstů na hlavu a tělo psa, kdy jednotlivá přiložení mohou trvat až 10 minut, při hlubokém soustředění terapeuta. Ze strany majitele je tedy nezbytné, aby byl trpělivý, se psem nijak během ošetření nemanipuloval (pokud ho terapeut o pomoc nepožádá), a vyčkal v tichosti na dokončení ošetření, které trvá zhruba 45 minut – 1 hodinu.
Metodu lze provádět již krátce po operacích a úrazech a není zde podmínka, aby zvíře bylo nalačno.