Dosažené vzdělání
Ukončené pětileté inženýrské studium na České zemědělské univerzitě v Praze

Fyzioterapie a rehabilitace
CertCAAPR - zkouškou zakončený certifikovaný kurz fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat
Institut: Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s. - Asofyrez - http://www.asofyrez.cz

CPCFT - Certified Professional Canine Fitness Trainer Wizard of Paws Physical Rehabilitation
Institut: Wizard of Paws Physical Rehabilitation
Lektor: Deborah (Gross) Torraca, DPT, MSPT, Dipl ABPTS, CCRP
www.fenzidogsportsacademy.com

Hydroterapeut – Certified Hydrotherapist - ABC Level 3 Certificate in Hydrotherapy for Small Animals, UK, Ofqual, ABC awards, Award Date: 21 November 2014, Qualification Number: 60059552
https://register.ofqual.gov.uk/

Manuální metody
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata - od května 2014
Institut: Česká škola Dornovy metody pro zvířata – http://dornovametoda-zvirata.cz/ceska-skola-dornovy-metody-pro-zvirata/
Lektor: Andrea Dunová - http://dornovametoda-zvirata.cz/o-nas/andrea-dunova/

Osteodynamika pro zvířata - Level 1 - 3
Institut zdraví zvířat s.r.o. - https://institutzdravizvirat.cz/
Lektor: Andrea Dunová

CranioSacral therapy – Level 1 – 4, od roku 2015 Canine CranioSacral Practitioner https://www.equinecraniosacral.com/practitioners-of-ccs.html
Lektor: Maureen Rogers
https://www.equinecraniosacral.com/bio.html

Akupresura pro psy – od roku 2019 Small Animal Acupressure Practitioner https://www.animalacupressure.com/pages/practitioners
Institut: Tallgrass Animal Acupressure Institute (US)
https://animalacupressure.com
Lektoři: Anna Low (UK), Amy Snow (US), Nancy Zidonis (US)
https://animalacupressure.com/pages/tallgrass-founders

Canine Touch (= v humánní oblasti Bowenova technika) – absolvent úrovně 1 (červen 2014) a úrovně 2 (červen 2015)
Institiut: The Equine Touch Foundation
Lektor: MVDr. Ivana Ruddock
https://thecaninetouch.net/


Spolupracující veterináři:


MVDr. Jana Blažková – Veterina Poděbradská, veterina Čerčany: http://www.veterinapodebradska.cz/nas-tym/mvdr.-jana-blazkova

MVDr. Gabriela Tomanová (Lénártová) - veterinární klinika Jitřní: https://www.vetjitrni.cz/

MVDr. Michal Čech – veterina IVET: http://www.veterinarni-klinika.net/veterinarni-klinika-uvod

MVDr. Martina Soldánová - veterinární klinika Panda: https://www.veterinapanda.com/

Garance odbornosti - Šárka Seemannová