Dosažené vzdělání
Ukončené pětileté inženýrské studium na České zemědělské univerzitě v Praze


Manuální metody
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata - od května 2014
Institut: Česká škola Dornovy metody pro zvířata – http://dornovametoda-zvirata.cz/ceska-skola-dornovy-metody-pro-zvirata/
Lektor: Andrea Dunová - http://dornovametoda-zvirata.cz/o-nas/andrea-dunova/

Osteodynamika pro zvířata - celoživotní postupné vzdělávání v oblasti manuálních technik pro zvířata
Institut zdraví zvířat s.r.o. - https://institutzdravizvirat.cz/
Lektor: Andrea Dunová

CranioSacral therapy – Level 1 – 4, od roku 2015 terapeut: https://www.equinecraniosacral.com/practitioners-of-ccs.html
Lektor: Maureen Rogers,
https://www.equinecraniosacral.com/bio.html

Canine Touch (= v humánní oblasti Bowenova technika) – absolvent úrovně 1 (červen 2014) a úrovně 2 (červen 2015)
Institiut: The Equine Touch Foundation
Lektor:MVDr. Ivana Ruddock

Akupresura pro psy – od roku 2019 Small Animal Acupressure Practitioner - https://www.animalacupressure.com/pages/practitioners
Institut: Tallgrass Animal Acupressure Institute (US)
https://animalacupressure.com
Lektoři: Anna Low (UK), Amy Snow (US), Nancy Zidonis (US)
https://animalacupressure.com/pages/tallgrass-founders


Fyzioterapie a rehabilitace

Kurz fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat – od roku 2019 studentkou 3. běhu kurzu
Institut: Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR, z.s. - Asofyrez - http://www.asofyrez.cz
Hlavní lektor: MVDr. Aleš Tomek DipECVN


Hydroterapie
Hydroterapeut – od listopadu 2014 certifikovaný hydroterapeut s oprávněním pro vykonávání profese v UK (Ofqual.gov.uk garantovaný ABC Level 3 Certificate in Hydrotheraphy for Small Animals, Award Date: 21 November 2014, Qualification Number: 60059552)
Institut: Whitehouse Canine Hydrotherapy center, UK
Lektoři: Robin Wilson BA (Hons), QTS, NPQH, RCH
             Lisa Atkinskon BA (Hons), PGCE, RCH
             Hannah Michael, MSc Veterinary Physiotherapis BSc (Hons) Physiotherapy, MCSP


Dog fitness
Canine fitness trainer od roku 2019
Institut: Fenzi Dog Sports Academy - FDSA - https://www.fenzidogsportsacademy.com
Lektror: Deborah (Gross) Torraca, DPT, MSPT, Dipl ABPTS, CCRP


Spolupracující veterináři:


veterináři se kterými konzultuji případy, referuji k nim pacienty na vyšetření, nebo kteří referují psy a malá zvířata do Forever Free centra na terapie

MVDr. Jana Blažková – Veterina Poděbradská, veterina Čerčany: http://www.veterinapodebradska.cz/nas-tym/mvdr.-jana-blazkova

MVDr. Gabriela Tomanová (Lénártová) a další lékaři na veterině MetropoleVet: http://metropolevet.cz/metropolevet

MVDr. Michal Čech – veterina IVET: http://www.veterinarni-klinika.net/veterinarni-klinika-uvod

MVDr. Martina Soldánová

MVDr. Petra Macková - http://www.veterinarvbrne.cz
Garance odbornosti