ETIKA A ZPŮSOB PRÁCE:
Vždy je volena optimální kombinace a časování jednotlivých metod ošetření tak, aby měly co největší efekt na konkrétní stav  zvířete. Dornova metoda, která ošetřuje kostru psa (mimo lebky), kranio-sakrální terapie se zaměřením na lebku psa s provazbou do oblasti páteře, pánevní oblasti a celého organismu zvířete, Canine Touch pro uvolnění měkkých tkání a zejména fascie, zvýšení oběhu tělních tekutin (lymfy), s doplněním o využití magnetoterapii tam, kde je zvíře např. krátce po operaci nebo zlomenině a nelze zatím pracovat pomocí manuálních metod, případně po srovnání větších posunů na kostře, které způsobovaly útlak nervů inervujících končetiny a vnitřní orgány v dané oblasti.

Po odstranění blokád a příčin problémů může být aplikována hydroterapie, jako ideální možnost šetrného navrácení zvířete zpět do kondice, nasvalení, upravení hmotnosti a celkového vybalancování fyzického, ale i psychického stavu zvířete (o všech výše zmíněných metodách lze najít detailní popis v části Terapie).

Při ošetření je zvíře vždy na prvním místě, jemu je věnována plná koncentrace, ošetření probíhá v přítomnosti a soustředění, s respektem k osobnímu prostoru zvířete a vždy s konkrétním záměrem – toto jsou hodnoty převzaté od učitelů dornovy metody a kranio-sakrální terapie, hodnoty, které jsou v našem centru plně respektovány a dodržovány, neboť významně ovlivňují vnímání a přijímání terapie zvířetem a tedy i celkový výsledek ošetření.

Vždy jsou plně respektovány a zohledněny existující kontraindikace jednotlivých používaných metod a v případě nejistoty je majitel odkázán na veterinárního lékaře předtím, než dojde k ošetření manuálními metodami nebo využití hydroterapie.
Úzká spolupráce s několika veterinárními lékaři je garancí odborné kvality. Možnost konzultace s veterinárním lékařem, případně referování na veterináře ve sporných případech je samozřejmostí.

Práce veterinářů a spolupráce s nimi si velmi vážíme a chápeme obě oblasti jako součást společné cesty jak pomoci zvířatům s co největším efektem, s ohledem na konkrétní problém konkrétního psího pacienta. Věříme, že okruh spolupracujících veterinářů bude v budoucnu narůstat a vzájemné spolupráci jsme v našem centru otevření.