Dornova metoda je jemná manuální terapie, napravující chybná postavení kostí v těle, zejména v oblasti kloubních spojení. Při ošetření se využívá přirozeného pohybu pacienta a jemného tlaku vyvinutého rukou terapeuta na ošetřovanou oblast (kost).
Dornova metoda upravuje nesprávné postavení kostí v kloubním pouzdru, rotace a propady obratlů, posuny křížové kosti a pánve, blokády krční páteře a týlní kosti a další kombinované problémy psího kosterního aparátu.
Paralelně s působením na kostru zvířete dochází k ovlivnění měkkých tkání, šlach, vazů a zejména i fascie a např. lymfatického a nervového systému. Někdy tedy dochází ve výsledném efektu ošetření k nápravě nejen samotného postavení kostí, ale i k odstranění dalších, zdánlivě nesouvisejících, zdravotních problémů zvířete. Dornova metoda pro zvířata je celostní metodou, která při správném provádění ošetří celé tělo pacienta s ohledem na skutečnost, že příčina problému na těle zvířete může být zcela jinde, než vlastní projev problému.
Dornova metoda má významný vliv na celkový psychický stav zvířete, kdy po odstranění fyzických problémů a bolesti často dojde k uvolnění a harmonizaci odrážející se v celkovém chování zvířete.

HISTORIE:
Metoda pochází z Německa, kde před zhruba 30ti lety působil pan Muller, sedlák, který napravoval jak lidi, tak hospodářská zvířata, mj. pomohl i panu Dieteru Dornovi, majiteli pily, s jeho problémem blokády páteře. Ten následně po smrti pana Mullera přes 20 let vypracovával metodiku, kterou následně do ČR pro humánní využití přivezla paní Zuzana Prouzová. Paní Andrea Dunová, dlouholetá terapeutka humánní metody následně zpracovala metodiku dornovy metody pro zvířata, kterou praktikuje a vyučuje nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

KDO JE MŮJ UČITEL DORNOVY METODY:
Andrea Dunová (www.dornovametoda-zvirata.cz), zakladatelka a lektorka DM pro zvířata v ČR, která předává své znalosti a zkušenosti velmi kvalitním způsobem, což potvrzuje skutečnost, že její kurzy dosáhly svou kvalitou na certifikaci dle ISO normy 9001:2009 ČSN Systému managementu kvality. Andrea dbá na kvalitu práce Doporučených terapeutů, kteří vzešli z jejích kurzů a pracovních seminářů i během jejich dalšího působení a zajišťuje tak garanci dodržení metodiky práce a kvality přístupu k pacientům, které sama učí a praktikuje. Pokud uvažujete o ošetření svého zvířete prostřednictvím Dornovy metody, vždy si pečlivě vybírejte svého terapeuta, ideálně z těch, kteří jsou uvedení na webu Dornovy metody – zvířata v sekci „Doporučení terapeuté ČR a SR“.

PRO KOHO JE METODA VHODNÁ:
Metoda je vhodná pro všechny psy, ať již pro ty chované jako domácí společník, nebo pro psy aktivně sportující – a to zejména v níže uvedených případech a situacích:
•   Jako prevence – ještě před vznikem viditelných problémů – ideálně 2x ročně (případně častěji u aktivních a sportujících psů)
•   Zvíře odlehčuje některou končetinu a klidový režim nepomáhá (nebo jen dočasně)
•   Zvíře se hrbí, těžce vstává, vykazuje diskomfort v oblasti zad
•   Zvíře se chová jinak, než se chovalo doposud – dříve mi skákal pes na klín, už to nedělá, dříve chodil po schodech rovně a  svižně, nyní odměřuje, nechce chodit po schodech, chodí pomalu, těžce vstává, leží v jiné pozici při spánku než dříve, nehraje si, vyhýbá se ostatním psům, kteří si hrají atp. – každá změna ve standardním chování psa může signalizovat, že má bolest a té přizpůsobil své chování
•   Zvíře má nepravidelnou, nebo nejistou chůzi (např. ulevuje na jednu, nebo obě pánevní končetiny)
•   Zvíře prodělalo operaci (např. kastraci), úraz (srážka s jiným psem, pád z kladiny při agility, náraz do plotu, náraz od automobilu atp.)
U všech uvedených stavů, pokud nejsou v akutní fázi (kterou je vždy nezbytné nejprve řešit s veterinárním lékařem), je vhodné uvažovat o ošetření Dornovou metodou pro zvířata.
Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie psů, zejména jako PREVENTIVNÍ (jak již bylo uvedeno výše), tj. zejména v době, kdy zvíře ještě nevykazuje závažné bolestivé stavy, viditelné ve formě kulhání, či změně chování zvířete. Ideální časování pro preventivní ošetření je zhruba 2x ročně, u sportujících psů zhruba  jednou za 3 až 4 měsíce (s ohledem na míru zátěže v tréninku, práci a soutěžích).
Ošetření je zejména vhodné pro:
•   Štěňata po těžkém porodu
•   Psy po operacích nebo úrazech
•   Psy aktivně sportující – zejména sporty kde je výrazněji zatížena jedna část kostry (agility, flyball, služební výcvik – obrany, atp.)
•  Psy z množíren, útulků, nebo jiných nevhodných podmínek, kde s nimi nebylo správně manipulováno a zacházeno (zvedání, opakované porody, malý prostor atd.)

PRŮBĚH TERAPIE A CO JE K NÍ POTŘEBA:
Terapie probíhá na terapeutické žíněnce na zemi. Zvíře se nezvedá na stůl, prostředí je klidné a nestresující, což má na zvířata pozitivní vliv.
Zvíře má být nalačno (minimálně 4 hodiny před ošetřením nepodávat potravu).
Termín ošetření si objednejte vždy s dostatečným předstihem, a pokud disponujete zprávou veterinárního lékaře, nebo RTG snímky, zašlete je před termínem návštěvy na e-mail: terapie@foreverfree.cz se stručným popisem aktuálního stavu zvířete. Může se stát, že během úvodní konzultace vznikne potřeba dodatečné kontroly u veterinárního lékaře, např. potřeba provedení laboratorního vyšetření, nebo další diagnostiky pomocí RTG, případně jiné zobrazovací techniky, pak prosím respektujte nutnost tohoto kroku předtím, než dojde k samotnému ošetření Dornovou metodou. Pokud bylo zvíře vakcinováno, doporučený odstup od vakcinace je minimálně týden.
Dále, po ošetření budete vždy informován(-a) o doporučeném klidovém režimu – dle stavu zvířete o délce a intenzitě klidového režimu (tj. o jeho přesném průběhu) – je nezbytné, aby doporučený klidový režim byl zcela dodržen, aby se tak předešlo případnému zhoršení stavu zvířete ve fázi po ošetření, v době kdy tělo zvířete zpracovává nový vzorec postavení tkání a probíhá celková harmonizace, usazení a návrat k normálnímu stavu.

DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA: