Cena jedné terapie se pohybuje ve výši 500 - 700 Kč v závislosti na délce ošetření a kombinaci použitých metod.
U hydroterapie navíc v závislosti na velikosti psa a typu srsti.

Cena se hradí v hotovosti na místě, po provedení terapie.

Platební karty nepřijímáme.