CANINE TOUCH

CO JE CANINE TOUCH:
Je to nediagnostická, neinvazivní, jemná manuální technika, která funguje na holistické, tedy celostní úrovni.
Je to metoda, která působí na měkké tkáně, na fascii, na lymfatický systém, nervový systém, oběhový systém… umožňuje  
terapeutovy zaměřit se na ty oblasti, kde zvíře vykazuje vyšší citlivost, avšak ošetřuje vždy celé tělo a celkově zvíře/psa  
zklidňuje.
Dotek, pohyb, tlak ruky terapeuta působí na tkáň přesně daným způsobem, kdy dochází k uvolnění podkoží a fascie tahem,  
prokrvení tkáně při tlaku a k vibraci svalových vláken a jejich úponů a okolní tkáně při přebrnknutí svalu. Rozvibrováním tkáně  
uvolňuje slepení tkání (po traumatech), uvolňuje zkrácení svalových vláken, obnovuje cirkulaci tekutin, atd.

PRO KOHO JE METODA VHODNÁ:
Canine touch je velmi vhodnou metodou ošetření měkkých tkání v kombinaci s nápravou postavení kostí a kloubů pomocí  
Dornovy metody, kdy napomáhá celkové harmonizaci celého těla, uvolnění, restartu organizmu, navrácení do vyrovnaného  
stavu. Vhodnost a časování ošetření metodou Canine Touch je individuální, dle celkového stavu zvířete a použití jiných metod  
tak, aby efekt byl pro zvíře optimální.
Je vhodný zejména při:
o   Problémech měkkých tkání
o   Mladé psy v růstu
o   Psy seniory
o   Psy po chirurgických zákrocích
o   Psy ve vysoké zátěži, sportující psy
o   Psy s poruchami chování
o   Jako preventivní ošetření, harmonizace organizmu

KDO JE MÝM UČITELEM:
MVDr. Ivana Ruddock – zakladatelka metody Canine Touch, poté kdy na Novém Zélandu a v dalších zemích spolu s manželem  
Jockem Ruddockem vyučovali Equine Touch, metodu zaměřenou na ošetření koní, Ivana vypracovala metodiku zaměřenou na  
psy, se zohledněním jejich fyziologických specifik. Canine Touch však není jen o metodice, je o celkovém hlubokém vnímání psů,  
které Ivana své žáky učí. Je o přesahu do dalších alternativních metod a o celkovém, komplexním vnímání psů.